דפי מידע

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=24DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=7DispForm.aspx

דפי מידע

​רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מנהלת מטעם המדינה את קרקעות מדינת ישראל, רשות הפיתוח והקרן הקיימת לישראל. במסגרת תפקידיה אמונה רמ"י על הקצאת מקרקעין למטרות ולייעודים שונים, שמירה על הקרקע, מתן שירותים לבעלי הזכויות ועוד. במסגרת הרפורמה פועלת הרשות להנגשת המידע לציבור ולהסדרה ולפישוט של תהליכי העבודה.

פעולותיה של רמ"י מגוונות ומכילות קשת רחבה של נושאים ותחומים. לצורך קבלת מידע ביחס לפעולות שמבצעת הרשות​, וכדי לייעל את השירות, להלן דפי מידע המספקים הסבר קצר על הפעולות שמבצעת רמ"י ועל אופן הגשת הבקשה לרמ"י, כולל רשימת המסמכים שיש להגיש.

מידע זה נועד לסייע לבעלי זכויות במקרקעין, כגון חוכר​ים​, אגודות חקלאיות, מוסדות, רשויות מקומיות או משרדים ממשלתיים, לבצע פעולות שונות במקרקעין, וכן למעוניינים בקבלת הקצאת קרקע למטרות שונות שלא באמצעות מכרז, על פי סעיפי הפטור בחוק חובת המכרזים.

למידע נוסף ולהבהרות ניתן לפנות למוקד הטלפוני​: 5575* / 03-9533333.​

 
תוצאות 10-1 מתוך 14 תוצאות

  |   בעלות | רישום   |   27/12/2015
רישום/תיקון/ביטול צו בית משותף
  |   הרשאות | מחצבות | הקצאות בפטור ממכרז | שירותים   |   24/08/2015
בקשה לפינוי עודפי עפר וחפירה בפטור ממכרז
  |   הקצאות בפטור ממכרז | מוסדות ציבור | שירותים   |   23/08/2015
בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז למוסדות ללא כוונת רווח
  |   רישום | בעלות | לשכת רישום מקרקעין - טאבו   |   02/08/2018
פעולות לצורך רישום או עדכון זכויות בלשכת רישום המקרקעין (טאבו)
  |   היוון | חכירה | מגורים | תעסוקה | מוסדות ציבור   |   10/01/2019
היוון או חידוש יובל חכירה בנכסי מגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור במגזר העירוני
  |   מגורים | הקצאות בפטור ממכרז | מכרזי מקרקעין   |   30/12/2018
הקצאת קרקע משלימה לצורך קידום מיזם התחדשות עירונית
  
דף קודם
12
הבא לעמוד אחרון
gov