מבנה ארגוני

אגף חוזים לדורות בהתיישבות

​​​​​​​​​​​​בעקבות ביצוע הרפורמה והקמת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ובשל מורכבות ההסדרים במגזר ההתיישבותי (מושבים, כפרים שיתופיים, קיבוצים ​ומושבים​ שיתופיים) הוקם אגף חוזים לדורות, שמטרתו עיגון והסדרה של זכויות החוכרים במגזר ההתיישבותי בחוזי חכירה​ לדורות​.

אגף חוזים לדורות בהתיישבות פועל מאז הקמתו לגיבוש התורה המקצועית (ניסוח חוזים, נהלים, דפי מידע, טופסי בקשה, תצהירים, גיבוש עקרונות שו​מה​ ועוד), שיאפשרו את יישום החלטות מועצה מס' 1464, 1456 (שקדמו להן 979, 1155, 1355, 1366, 1399, 1411) בכל הקשור לחתימה על חוזי חכי​רה ​לדורות עם החוכרים במגזר ההתיישבותי.

פעילות האגף

  • הכנת תשתית ליישום החלטות המועצה העוסקות בחוזי חכירה לדורות.

  • ניסוח חוזי חכירה לדורות לנחלות, למשבצות חקלאיות ולחלקות מגורים במגזר ההתיישבותי.

  • כתיבת נוהלי ביצוע לכל החלטה שהתקבלה.

  • עיגון זכויותיהם של חקלאים בחלקות מגורים במושבים ושל חברי קיבוץ הזכאים במגרש​י מגורים באמצעות חתימה על חוזי חכירה מתאימים.

  • ביצוע עסקות שיוך דירות בקיבוצים ובמושבים השיתופיים וביצוע עסקות חוזה חכירה לקיבוצים שאינם משייכים דירות.

  • ביצוע עסקות לחתימת חוזים במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים.

  • ביצוע עסקות לבעלי זכויות ​בנחלה שיבחרו להצטרף להסדר שנקבע בהחלטות המועצה.

  • ניסוח חוזי חכירה לחלקת המגורים בקיבוץ ובמושב השיתופי.

  • גיבוש כללים לעריכת שומות לחלקות מגורים במושבים ובקיבוצים. ​​​​​

 

אגף חוזים לדורות

כתובת רח' הצבי 15, בניין בזק, ת.ד 36666, ירושלים, 9136601​
טלפון 073-3426024