מבנה ארגוני

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=9DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=8DispForm.aspx

 

 

אגף בעלות ורישום

​​​​​​​​​​​​​​​אגף בעלות ורישום ארצי מרכז את מרבית פעולות הרישום תחת קורת גג אחת, לרבות הקניית בעלות, פרצ​​לציות והסדר קרקעות, בתים משותפים, שטרות מכר רפורמה/חכירה​​ של חברות משכנות במגורים, רישום עיקולים וניהול ספר הנכסים של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י).

 

פעילות האגף

הקניית בעלות
ניהול ומעקב אחר הקניית הבעלות וטיפול ברישום בעלות בנכסים הזכאים לבעלות ללא תמורה ורשומ​ים בח​כירה ​בלשכת רישום מקרקעין.​ 
​האגף אחראי על אפיון תהליכי העבודה, יישום והטמעה במרחבי הרשות, ויצירת ממשקי עבודה עם אגף מרשם והסדר מקרקעין במשרד המשפטים להעברת נתונים, הצלבתם ורישומם בספרי המקרקעין.

 

ספר הנכסים
קובץ המכיל נתונים לפי גושים וחלקות הנשאבים ממקורות מידע שונים, ומעובדים לצורך יצירת בסיס נתונים עדכני המשמש את כל פעילויות רמ"י - תכנון, שיווק, בקרה, ניהול, רישום, חוזים ועוד. בסיס המידע כולל נתוני גושים, חלקות, בעלויות, עסקות, חכירות, התחייבויות, תכניות ​​ומגרשים, פרסומים בילקוטי פרסומים, קבצי תקנות, פסקי דין, הפקעות, אתרי עתיקות ועוד.

 

פרצלציות והסדר קרקעות
רישום פרצלציות והסדר קרקעות הינם שלבים מקדימים והכרחיים לצורך רישום זכויות בלשכת רישום המקרקעין. המרכז לפרצלציות ולהסדר קרקעות אחראי לטיפול ומעקב אחר מרבית הפרצלציות המבוצעות במקרקעי ישראל. רישום פרצלציות מתבצע הן באמצעות המרכז והן באמצעות גורמי חוץ (חברות מתכננות, משרד הבינוי והשיכון, יזמים ועוד). המרכז מפקח על חברות אלה, בודק וחותם על מסמכי הפרצלציה. בתהליך הסדר קרקעות נקבעת הבעלות וכן נקבעים הגבולות והשטחים בגושים שאינם מוסדרים ורשומים כגושי שו​מה​ לפי השיטה הישנה. רמ"י מטפלת בהסדר של מקרקעי ישראל, לרבות בקרקעות שהוקנו לאפוטרופוס לנכסי נפקדים ואמורים לעבור לבעלות רשו​ת הפיתוח​.

 

רישום בתים משותפים ורישום זכויות
אגף בעלות ורישם בודק וחותם על מסמכי הבתים המשותפים ושטרות מכר או חכר של חברות משכנות במגורים המוגשים על ידי גורמי חוץ בהיקף ארצי. כמו כן האגף מטפל, באמצעות חברות מיקור חוץ, ברישום בתים משותפים ורישום זכויות של נכסים המנוהלים ברשות (בעיקר​​ ​בנייה נמוכה), וכן מבצע מעקב תוך נקיטת אמצעי אכיפה על חברות משכנות וקבלנים שאינם רושמים בתים משותפים. אכיפת רישום הבתים המשותפים נעשית באמצעות הגשת תביעות משפטיות נגד חברות משכנות וקבלנים המוגדרים כ"סרבני רישום", המנועים מלגשת למכרזים של רמ"י, אלא אם כן שילמו ערבות בנקאית להבטחת הרישום.

 

רישום עיקולים 
רישום עיקולים ברמה ארצית נעשה במרכז העיקולים הארצי הנמצא במטה הרשות בירושלים. מרכז העיקולים מתמקד ברישום ובביטול עיקולים על כלל נכסי החייב ועל נכסים מסוימים על פי צו עיקול פרטני. הפעילות נעשית באמצעות ממשקים מקוונים מול ההוצאה לפועל ורשות המסים ומול גופים אחרים. עיקול נועד להוות מחסום משפטי, ומטרתו למנוע מבעל הזכויות לסכל פירעון חוב. משמעותו המעשית בהיבט של רמ"י היא למנוע העברת זכויות בנכס של חייב לצד אחר ומניעת רישום זכויות בלשכת רישום המקרקעין אלא בכפוף לרישום העיקול במעמד רישום הזכויות.

 

 

 

 

 

בן-עטר אטי

מנהלת אגף בכיר בעלות ורישום

כתובת דרך מנחם בגין 125 (קריית הממשלה), ת.ד 7246, תל אביב-יפו, 6701201 ​ 

טלפון 073-3428523

gov