דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.il        הרשות ופעולותיה הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

     
     
אודות
הקרן מממנת פעולות שמטרתן סיוע במימון השמירה, הפיתוח הסביבתי והטיפוח של השטחים הפתוחים שמחוץ לשטחים העירוניים הבנויים, לרבות שטחים פתוחים שיש להם חשיבות לשמירה על המגוון הביולוגי והמערכות האקולוגיות בישראל, פארקים ואזורי נופש ופנאי, וכן סיוע לגורמים הפועלים להגשמת מטרות הקרן.
בראש הקרן יושב מנהל רשות מקרקעי ישראל וחברים בה:
נציג משרד השיכון, נציג המשרד להגנת הסביבה, נציג משרד האוצר, חבר הנהלת הרשות, נציג מינהל התכנון, נציג השלטון המקומי, נציג רשות הטבע והגנים ונציג הגופים הציבוריים.
הנהלת הקרן.

הקרן לשמירה על שטחים פתוחים - חוברת.

רקע משפטי
הקרן לשמירה על שטחים פתוחים פועלת מתוקף סמכותה לפי:

1. סעיף 4כב לחוק רשות מקרקעי ישראל, תש"ך – 1960   
2. תקנות רשות מקרקעי ישראל (הקרן לשמירה על שטחים פתוחים), תשע"ב – 2012.

החלטות הקרן
החלטות שהתקבלו בהנהלת הקרן החל מישיבת ההנהלה הראשונה בתאריך: 23.01.2013.
ההחלטות מציגות את מדיניות הקרן, צורת ההפעלה, עקרונות הקול קורא, ותקצוב הפרויקטים.


שילוט
עם סיום ביצוע כל פרויקט אשר תוקצב ע"י הקרן, יש להציב שלט בהתאם להנחיות.

פרויקטים

  • רשות מקרקעי ישראל תשקיע באמצעות הקרן לשמירת שטחים פתוחים :
  • 55 מיליון ש"ח לשיקום הכרמל .
  • 30 מיליון שקל ב-11 פרויקטים ירוקים חדשים שאושרו בשלב הרצת הקרן.
    הפרויקטים שאושרו יתמקדו בשימור הסביבה, החי והצומח, שיקום פארקים וחינוך אקולוגי.
  • 70 מיליון ש"ח נוספים בתחום התכנון והביצוע.

הדמיה למתחם האואזיס - מבט מלב ההר לכיוון מזרח


מידע נוסף

הודעת דוברת מ - 05/03/2017 - רשות מקרקעי ישראל תעביר, באמצעות הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, 8 מיליון שקלים לטובת שיקום השטחים אשר נפגעו בשריפות בנובמבר 2016
הודעת דוברת מ - 22/02/2016 - הקרן לשטחים פתוחים -הגשת בקשות
הודעת דוברת מ - 30/11/2016 - מנהל רשות מקרקעי ישראל יוזם :הקצאת מליוני שקלים לשיקום הטבע מהקרן לשטחים פתוחים 
הודעת דוברת מ - 28/10/2015 - קרן לשטחים פתוחים של רמ"י מימנה הסדרת בית הכנסת עתיק בחורבת רימון שבדרום
הודעת דוברת מ - 09/08/2015 - רשות מקרקעי ישראל - הקרן לשטחים פתוחים אישרה תקצוב פרויקטים בהיקף של 62.45 מיליוני שקלים
הודעת דוברת מ - 19/02/2014 - הזמנה להגשת בקשות תמיכה מהקרן לשמירת השטחים הפתוחים
הודעת דוברת מ - 19/02/2014 - חולות חולון
הודעת דוברת מ - 19/02/2014 - מחוף אל חוף באשקלון
הודעת דוברת מ - 06/02/2014 - פיתוח פארק ענבה במודיעין
הודעת דוברת מ - 26/01/2014 - פארק גיא בן הינום בירושלים
הודעת דוברת מ - 09/01/2014 - דרום בת ים: הר הפסולת יהפוך לפארק טבע-
הודעת דוברת מ - 17/04/2013 - רמ"י מקצה 85 מיליון ש"ח לפרויקטים לשמירת שטחים פתוחים
שיקום נזקי השריפה בכרמל
הודעת דוברת מ - 02/09/2012 - מינהל מקרקעי ישראל יקצה 70 מיליון ₪ למען הריאות הירוקות

 


דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש