בונים ביחד את עתיד הדיור בישראל

שיווקים לפי אזורי ביקוש 2016-2015

65% מהשיווקים הם באזורי ביקוש

פרויקטים מתוכננים לשיווק 2016-2015