דף הבית מפת האתר עזרה לאתר בערבית English לאתר ברוסית כתוב לנו
  סמל מדינת ישראל
  חיפוש מתקדם
רשות מקרקעי ישראל היא הגוף המנהל על פי חוק, החל מ-1960, את קרקעות המדינה, קק"ל, ורשות הפיתוח. הרשות עוסקת ביצירת עתודות קרקע, בשיווק המקרקעין ובניהולם.
מקרקעין - מידע ושירות הרשות ופעולותיה מדיניות מקרקעין טפסים וחוזים הסברים ונהלים לאן לפנות

www.Land.gov.ilמקרקעין - מידע ושירות מכרזי מקרקעין פרסום      
חוברת המכרז
1. המבקש להשתתף במכרזי הרשות, אינו חייב (ברוב המקרים) לרכוש חוברת מכרז במרחבי הרשות, אלא אם צוין אחרת בתנאי המכרז. מעתה ניתן להוריד את מסמכי המכרז ללא תשלום מאתר האינטרנט של הרשות.

כתנאי להשתתפות במכרז, יהא עליו לשלם באמצעות אתר התשלומים בכרטיס אשראי, או בבנק הדואר. סכום התשלום ומס' החשבון יצוינו בכל מכרז.

מי שבחר להוריד את מסמכי המכרז מהאתר ושילם עבור השתתפות במכרז, יכול להגיש רק את נספח א' - במכרזי מחיר למשתכן ונספח ב' - בשאר המכרזים חתום בתוספת הקבלה. (יובהר כי במכרזים שאינם מחיר למשתכן על המציע לצרף במכרזי משב"ש את חוברת המכרז בשלמותה כאמור בתנאי המכרז)
את ההצעה בצירוף הקבלה יש להגיש במעטפה סגורה עליה יש לרשום את כותרת המכרז ומספרו באופן ברור.

אין לשנות את תוכן המכרז שהורד מהאתר. אם יתגלו הבדלים בין גרסת המקור לגרסת המציע, גם אם יתגלה השינוי בשלב מאוחר לאחר סיום כל התחיבויותיו תבוטל ההצעה. הנוסח המקורי הוא הקובע.

במכרזים בהם נדרש לצרף את החוברות, ניתן יהיה להגיש הצעות רק באמצעות חוברת המכרז שתימסר במרחבי הרשות. מקרים אלו יצוינו בחוברות המכרזים.

לתשומת לב: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.
2. אם ברצונך להגיש הצעה למכרז של רשות מקרקעי ישראל עליך:

  • לשלם עבור ההשתתפות במכרז לפי הסכום הנקוב בפרסום לחשבון רשות מקרקעי ישראל מס' 0-24180-0 . ניתן לשלם בסניף של בנק הדואר, או באופן ישיר באתר הרשות באינטרנט.

  • יש לפנות למרחב המתאים להשלמת תהליך ההשתתפות במכרז, ולהגיש הצעתך בחוברת המקורית שתימסר לך במרחב. את חוברת המכרז/נספח א'/ב' (כאמור לעיל) החתומים בצרוף הקבלה  ומסמכים נוספים נדרשים כאמור בחוברת המכרז. 
    יש למסור במעטפה שתקבל יחד עם מסמכי המכרז במרחב.

    לחילופין, ניתן למלא את הצעתך ולחתום על נספח א'/ב' (כאמור לעיל) שהורד מהאתר, לצרף קבלה על התשלום ומסמכים נוספים נדרשים כאמור בחוברת המכרז, ולמסור במעטפה סגורה במרחב הרשות.
    על המעטפה יש לרשום את כותרת המכרז ומספרו באופן ברור.
3. אם ברצונך להגיש הצעה למכרז משותף לרשות ולמשרד השיכון והבינוי (מלבד מכרזי מחיר למשתכן), עליך לפעול כאמור בסעיף 2 דלעיל בשינוי שלהלן:

יש לחתום על החוברת המקורית אותה ניתן יהיה לקבל במרחבי הרשות בלבד. מקרים אלו יצוינו בהודעות שתתפרסמנה בעיתונות ובחוברות המכרזים.
לא ניתן יהיה להגיש הצעות למכרזים אלה בחוברת שתורד מהאתר.

לתשומת ליבך, במכרזים משותפים קיים מידע נוסף שלא ניתן להורדה ויש לקבלו במרחב בלבד.

4. מומלץ לבדוק עדכונים לחוברת המכרז באתר הרשות, לפני הגשת ההצעה. יתכנו עדכונים שאינם מופיעים באתר האינטרנט.
עדכונים אלה נשלחים אך ורק למי ששילם עבור ההשתתפות במכרז.
אנא תשומת לבכם לתקלה זמנית בפתיחת חוברות מכרזים בדפדפן כרום
תיתכן בעיה בפתיחת חוברות מכרזים בדפדפן כרום.
במידה ונתקלתם בבעיה, ניתן לשמור את הקובץ באמצעות לחיצה על הכפתור הימני בעכבר בדף שנפתח. לחילופין ניתן לפתוח את חוברות המכרזים בדפדפנים אקספלורר או מוזילה.
אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.

דף זה התעדכן בתאריך
כל הזכויות שמורות 2015(c) .
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי אודות         תנאי שימוש