הודעות הדוברת

 

הודעות הדוברת

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

בית זרזיר: מפקחי רשות מקרקעי ישראל פינו כרם זיתים בלתי חוקי שפלש למגרשים המיועדים לשיווק למגוריםhttp://land.gov.il/PR_MSG/Pages/evacuation_beytzarazir_16072019.aspxבית זרזיר: מפקחי רשות מקרקעי ישראל פינו כרם זיתים בלתי חוקי שפלש למגרשים המיועדים לשיווק למגוריםמפקחי רשות מקרקעי ישראל, בליווי שוטרי משטרת ישראל מיחידת מתפ"א ומתחנת מגדל העמק, בהיתר מיוחד מקק"ל ובליווי ציוד מכני והנדסי, פינו כרם זיתים של בני משפחת ג'ואמיס תושבי בית זרזיר, שפלש אל מגרשים המיועדים לשיווק למגורים עבור בני המקום מחוסרי דיור, חיילים משוחררים, משרתי כוחות הביטחון וכדומה. העצים הוסרו באמצעים חקלאיים ובהנחיית פקיד היערות
הבוקר הופקדה תכנית רשות מקרקעי ישראל להקמת רובע תעסוקה במחנה צריפין המתפנהhttp://land.gov.il/PR_MSG/Pages/program_zripin_11072019.aspxהבוקר הופקדה תכנית רשות מקרקעי ישראל להקמת רובע תעסוקה במחנה צריפין המתפנההתכנית כוללת 170,000 מ״ר לתעסוקה ולמסחר, 300 יחידות דיור מיוחד ו- 56,000 מ״ר למבנים ומוסדות ציבור
שומרים על חוף כרמל: מעבר כלי רכב לחופי הים הפתוחים באזור נחסםhttp://land.gov.il/PR_MSG/Pages/carmel_evacuation_090719.aspxשומרים על חוף כרמל: מעבר כלי רכב לחופי הים הפתוחים באזור נחסם
שווקו בהצלחה 1603 יח"ד בשני מכרזי מחיר למשתכן בבית שמשhttp://land.gov.il/PR_MSG/Pages/mechirlamistaken_08072019.aspxשווקו בהצלחה 1603 יח"ד בשני מכרזי מחיר למשתכן בבית שמש
עדכון טבלאות ערכי קרקע לצורך גביית דמי היתר, דח"ש והיוון בנכסי מגורים במגזר העירוניhttp://land.gov.il/PR_MSG/Pages/update_land_25062019.aspxעדכון טבלאות ערכי קרקע לצורך גביית דמי היתר, דח"ש והיוון בנכסי מגורים במגזר העירונירשות מקרקעי ישראל (אגף שמאות) מודיעה על עדכון טבלאות ערכי הקרקע ברשות
רשות מקרקעי ישראל מכרז מס' 302/2019 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון וניהול תכנוןhttp://land.gov.il/PR_MSG/Pages/micraz_302-2019.aspxרשות מקרקעי ישראל מכרז מס' 302/2019 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון וניהול תכנון
רשות מקרקעי ישראל מודיעה על פרסום מכרז מס' 101/2019 להתקשרות בחוזה מסגרת עם נותני שירותי ניהול פיתוח תשתיותhttp://land.gov.il/PR_MSG/Pages/micraz_havarotmetahnenot_03062019.aspxרשות מקרקעי ישראל מודיעה על פרסום מכרז מס' 101/2019 להתקשרות בחוזה מסגרת עם נותני שירותי ניהול פיתוח תשתיות
שווקו בהצלחה 778 יח"ד במכרז מחיר למשתכן של רשות מקרקעי ישראל בירושליםhttp://land.gov.il/PR_MSG/Pages/mechirlamistaken_21052019.aspxשווקו בהצלחה 778 יח"ד במכרז מחיר למשתכן של רשות מקרקעי ישראל בירושליםבמסגרת מכרזי מחיר למשתכן שווקו בהצלחה שמונה מתחמים לבניית 778 יח"ד בבנייה רוויה במורדות ארנונה ירושלים(מתוכם 623 יח"ד במסלול מחיר למשתכן והיתר בשוק החופשי).
טיפול במשכנתאות במוקדי השירותים המהירים חיפה וירושליםhttp://land.gov.il/PR_MSG/Pages/mashkanta_20052019.aspxטיפול במשכנתאות במוקדי השירותים המהירים חיפה וירושליםשלום רב, עקב השתלמות עורכי דין של מוקדי השירותים המהירים חיפה וירושלים, בקשות להתחייבות לרישום משכנתא שיוגשו בימים 20-21.5.2019 יטופלו ביום 22.5.2019. אנו מתנצלים על אי-הנוחות הזמנית.​
קול קורא - הקרן לשמירה על שטחים פתוחים - הזמנה להגשת בקשותhttp://land.gov.il/PR_MSG/Pages/kolkore_hakeren_15-05-2019.aspxקול קורא - הקרן לשמירה על שטחים פתוחים - הזמנה להגשת בקשות

gov