התקשרויות בפטור ממכרז

​​בדף זה תמצאו התקשרויות בפטור ממכרז וכוונות להתקשרויות בפטור המפורסמות על ידי רשות מקרקעי ישראל באתר מינהל הרכש. כדי לחפש התקשרויות אלו היכנסו לאתר מינהל הרכש ללשונית "הודעות פטור", בחרו בסעיף "מפרסם" את "רשות מקרקעי ישראל" ובסעיף "תקנות" בחרו "התקשרות עם ספק יחיד" – תקנה (3) 29 או "התקשרות לביצוע מיזם משותף ללא כוונת רווח" – תקנה (3) 30, או קריטריונים נוספים לבחירתכם. ​

 
מספרסטטוסשםתאריך פרסום
576221 פעיל גידולי שדה - שלחין השכרות עונתיות, שטח עונתי בלב הנגב שטח העסקה 257871.0 מ"ר בישוב מ.א. מרחבים.19-11-2019
581718 פעיל גידולי שדה - בעל השכרות עונתיות, גידולי שדה "בעל ושלחין" שטח העסקה 440000.0 מ"ר בישוב מ.א. אשכול.19-11-2019
587879 פעיל גידולי שדה - בעל השכרות עונתיות, גדולי שדה בעל שטח העסקה 408797.0 מ"ר בישוב אור הנר.19-11-2019
592742 פעיל גידולי שדה - שלחין השכרות עונתיות, עיבוד שלחין שטח העסקה 410495.0 מ"ר בישוב מפלסים.19-11-2019
597666 פעיל מרעה עשבני השכרות עונתיות, מרעה עשבני שטח העסקה 4956490.0 מ"ר בישוב מ.א. שער הנגב.19-11-2019
597664 פעיל גידולי שדה - בעל השכרות עונתיות, גידולי בעל ושלחין שטח העסקה 997023.0 מ"ר בישוב מ.א. מרחבים.19-11-2019
599766 פעיל גידולי שדה - בעל השכרות עונתיות, גדולי "בעל" שטח העסקה 210271.0 מ"ר בישוב עמר.19-11-2019
601213 פעיל גידולי שדה - בעל השכרות עונתיות, גידולי שדה בעל ושלחין שטח העסקה 657205.0 מ"ר בישוב מ.א. אשכול.19-11-2019
611083 פעיל מרעה עשבני השכרות עונתיות, מרעה שטח העסקה 1645538.0 מ"ר בישוב ארז.19-11-2019
612484 פעיל גידולי שדה - שלחין השכרות עונתיות, גידולי שדה - שלחין שטח העסקה 739807.0 מ"ר בישוב עין חצבה.19-11-2019
618748 פעיל גידולי שדה - בעל השכרות עונתיות, גידולים עונתיים שטח העסקה 230876.0 מ"ר בישוב מ.א. שער הנגב.19-11-2019
625954 פעיל גידולי שדה - בעל השכרות עונתיות, גידולי שדה - בעל +שלחין שטח העסקה 249265.0 מ"ר בישוב ללא תחום שיפוט דרום.19-11-2019
642062 פעיל בניה טורית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 2008.0 מ"ר בישוב אשדות יעקב מ.19-11-2019
642063 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 515.0 מ"ר בישוב חולתה.19-11-2019
642064 פעיל קייט בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, 2 בתי קייט שטח העסקה 90.0 מ"ר בישוב זכריה.19-11-2019
642066 פעיל מגורים חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 618.0 מ"ר בישוב נתניה.19-11-2019
642067 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 25192.0 מ"ר בישוב מעלה אדומים.19-11-2019
642068 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, העברת זכויות בהתאם לסימן ז' 8.3 שטח העסקה 10014.0 מ"ר בישוב גן שורק.19-11-2019
642069 פעיל מסחר - מגזר חקלאי הסכם פיתוח לחכר, מגרש 200 - איזור תעסוקה שטח העסקה 2450.0 מ"ר בישוב פלך.19-11-2019
642070 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 196 שטח העסקה 499.0 מ"ר בישוב בני דקלים (חזן).19-11-2019
642071 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 197 שטח העסקה 499.0 מ"ר בישוב בני דקלים (חזן).19-11-2019
642072 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים שטח העסקה 963.0 מ"ר בישוב אום בטין.19-11-2019
642073 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה פרטית שטח העסקה 1998.0 מ"ר בישוב תראבין א-צאנע.19-11-2019
642074 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה פרטית שטח העסקה 1998.0 מ"ר בישוב תראבין א-צאנע.19-11-2019
642075 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה פרטית שטח העסקה 1998.0 מ"ר בישוב תראבין א-צאנע.19-11-2019
642076 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה פרטית שטח העסקה 2000.0 מ"ר בישוב תראבין א-צאנע.19-11-2019
642077 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים שטח העסקה 956.0 מ"ר בישוב אל סייד.19-11-2019
642078 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב כפר קיש.19-11-2019
642079 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית - בית מגורים שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב תל שבע.19-11-2019
642080 פעיל מתקנים הנדסיים הרשאה לשימוש, מתקן תקשורת אתר 18 כביש 60 שטח העסקה 16.0 מ"ר בישוב מ.א. מטה בנימין.19-11-2019
642081 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, מפעל לייצור ארגזים למשאיות קלות שטח העסקה 4000.0 מ"ר בישוב צפת.19-11-2019
642082 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 350.0 מ"ר בישוב איתן.19-11-2019
642083 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית - בית מגורים שטח העסקה 1000.0 מ"ר בישוב כסיפה.19-11-2019
642084 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, דמי רכישה לחלקה א, של הנחלה שטח העסקה 7595.0 מ"ר בישוב ינון.19-11-2019
642085 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 449.0 מ"ר בישוב בית אלפא.19-11-2019
642086 פעיל מגורים מכר ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 1411.0 מ"ר בישוב עתלית.19-11-2019
642087 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 187 שטח העסקה 499.0 מ"ר בישוב בני דקלים (חזן).19-11-2019
642088 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה פרטית שטח העסקה 1998.0 מ"ר בישוב תראבין א-צאנע.19-11-2019
642089 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים בבניה פרטית שטח העסקה 624.0 מ"ר בישוב אום בטין.19-11-2019
642090 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, הצטרפות לפי 1553 שטח העסקה 3634.0 מ"ר בישוב אוהד.19-11-2019
642091 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, הצטרפות לפי החלטה 1553 שטח העסקה 3477.0 מ"ר בישוב אוהד.19-11-2019
642092 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים שטח העסקה 864.0 מ"ר בישוב אבו קרינאת.19-11-2019
642093 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים שטח העסקה 2000.0 מ"ר בישוב תראבין א-צאנע.19-11-2019
642094 פעיל תעשיה - מגזר חקלאי הרשאה לשימוש, מתקן תשתית הנדסי שטח העסקה 13000.0 מ"ר בישוב בית שמש.19-11-2019
642095 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 1136.0 מ"ר בישוב אבני איתן.19-11-2019
642096 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 524.0 מ"ר בישוב תל תאומים.19-11-2019
642097 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקת המגורים בנחלה שטח העסקה 9000.0 מ"ר בישוב בצת.19-11-2019
642098 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 510.0 מ"ר בישוב ניר עקיבא.19-11-2019
642099 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 553.0 מ"ר בישוב כפר קיש.19-11-2019
642100 פעיל מתקני מים הרשאה לשימוש, מאגר דינור שטח העסקה 147000.0 מ"ר בישוב מ.א. גולן.19-11-2019
642101 פעיל תעשיה - מגזר חקלאי הסכם פיתוח לחכר, תעשיה - מגרש 305 שטח העסקה 8678.0 מ"ר בישוב רמת מגשימים.19-11-2019
642102 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, נחלות במשבצת שטח העסקה 1847150.0 מ"ר בישוב נחם.19-11-2019
642103 פעיל בניה לא רוויה חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 1300.0 מ"ר בישוב גן יבנה.19-11-2019
642104 פעיל ספורט ו/או נופש הרשאה לשימוש, מגרשי כדורגל וכדורסל,מלתחות,מג'משחקי שטח העסקה 88000.0 מ"ר בישוב פתח תקוה.19-11-2019
642105 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית - בית מגורים שטח העסקה 425.0 מ"ר בישוב רהט.19-11-2019
642106 פעיל מגורים הרשאה לשימוש, מגורים לעובדים זרים נחלה 54 רמות שטח העסקה 29.0 מ"ר בישוב רמות.19-11-2019
642107 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניית 1 יח"ד מגרש 550 שטח העסקה 520.0 מ"ר בישוב שלוה.19-11-2019
642108 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 473.0 מ"ר בישוב דפנה.19-11-2019
642109 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 190 שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב בני דקלים (חזן).19-11-2019
642110 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, עסקת דמי רכישה על חלקה א, של נחלה שטח העסקה 4562.0 מ"ר בישוב גבעת יערים.19-11-2019
642112 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים שטח העסקה 559.0 מ"ר בישוב אום בטין.19-11-2019
642198 פעיל התקשרות עם חברת "בזק" המשמשת כחברת הניהול בבניין מטה רשות מקרקעי ישראל , ברחוב הצבי 15 בירושלים , המטפלת בחיובי אנרגיה , מים וחשמל, במתן שירותי ניקיון ואחזקה, בניהול ובתחזוקה של השטחים המשותפים ועוד .19-11-2019
642205 פעיל בניה טורית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 995.0 מ"ר בישוב אזור.19-11-2019
642206 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים - בנייה נמוכה שטח העסקה 1462.0 מ"ר בישוב נהריה.19-11-2019
642207 פעיל מסחר ושרותים אחרים חכירה ללא הסכם פיתוח, מסחר ומשרדים שטח העסקה 3053.0 מ"ר בישוב רעננה.19-11-2019
642208 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, נחלה במשבצת שטח העסקה 9641.0 מ"ר בישוב בית ינאי.19-11-2019
642209 פעיל עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, שטחי עיבוד לתקופה ארוכה שטח העסקה 32280.0 מ"ר בישוב גזר.19-11-2019
642210 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה מרוכזת שטח העסקה 536.0 מ"ר בישוב שדה נחום.19-11-2019
642218 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, יח"ד אחת שטח העסקה 1113.0 מ"ר בישוב עשרת.19-11-2019
642219 פעיל עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה שטח העסקה 6080.0 מ"ר בישוב רעננה.19-11-2019
642220 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב אשרת.19-11-2019
642221 פעיל עודפי עפר וחפירה הרשאה לשימוש, עודפי עפר שטח העסקה 9549.0 מ"ר בישוב צור יצחק. גוש 8901 חלקה 28 בהתאם לחוו"ד של גיאולוג מתאריך 23.10.2019 ואישורו של של עו"ד ישי לוי מהאגף המשפטי בתאריך 29.10.2019.19-11-2019
642222 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, גבעת יואב- נחלה 532 שטח העסקה 2393.0 מ"ר בישוב גבעת יואב.19-11-2019
642223 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, אליעד- נחלה 86 שטח העסקה 7909.0 מ"ר בישוב אלי-עד.19-11-2019
642224 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, משק עזר שטח העסקה 1918.0 מ"ר בישוב שואבה.19-11-2019
641967 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, נווה פארמה (1996) בע"מ שטח העסקה 4124.0 מ"ר בישוב אופקים.18-11-2019
641968 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 528.0 מ"ר בישוב עמיר.18-11-2019
641970 פעיל מתקני טיהור -מתקן לטיהור שפכים חכירה ללא הסכם פיתוח, תחנת שאיבה לביוב שטח העסקה 203.0 מ"ר בישוב עתלית.18-11-2019
641971 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה מרוכזת שטח העסקה 531.0 מ"ר בישוב שדה נחום.18-11-2019
641972 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, משבצת חקלאית שטח העסקה 2481697.0 מ"ר בישוב גני טל.18-11-2019
641973 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, מפעל לעיבוד עץ נגרות תעשיתית וביתית שטח העסקה 1707.0 מ"ר בישוב מ.א. מטה בנימין.18-11-2019
641974 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 419.0 מ"ר בישוב שדה נחמיה.18-11-2019
641975 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 440.0 מ"ר בישוב שדה נחמיה.18-11-2019
641976 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 636.0 מ"ר בישוב דפנה.18-11-2019
641977 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 533.0 מ"ר בישוב דפנה.18-11-2019
641978 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 485.0 מ"ר בישוב עמיר.18-11-2019
641979 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 476.0 מ"ר בישוב עמיר.18-11-2019
641980 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 463.0 מ"ר בישוב עמיר.18-11-2019
641981 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 309.0 מ"ר בישוב עמיר.18-11-2019
641982 פעיל אחר - מכרות ומחצבות הרשאה לתיכנון, הרשאה לתכנון מחצבת כפר גלעדי שטח העסקה 295636.0 מ"ר בישוב ירוחם. גוש 39798 חלקה 2 חברת מחצבות כפר גלעדי בע"מ להלן- החב', קיבלה מהמפקח על המכרות ובהתאם להוראות פקודת המכרות, תעודת תגלית למחצב אבן גיר קלציט לייצור אבקות באתר רכס ירוחם.מפקח המכרות המליץ על הרשאה לתכנון בשטח הנ"ל ובכפוף לעמידתה בהוראות פקודת המכרות, לאור הזכות הבלעדית לתכנן בשטח. לאור האמור, החברה הינה היחידה המסוגלת לתכנן בשטח.18-11-2019
641983 פעיל שמורת טבע חכירה ללא הסכם פיתוח, שמורת טבע עתלית שטח העסקה 120145.0 מ"ר בישוב עתלית.18-11-2019
641984 פעיל שמורת טבע חכירה ללא הסכם פיתוח, שמורת טבע מצוק צינים שטח העסקה 647350278.0 מ"ר בישוב מ.א. רמת נגב.18-11-2019
641985 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, בית מגורים אחד - שיוך דירות שטח העסקה 423.0 מ"ר בישוב בני דרור.18-11-2019
641986 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 813.0 מ"ר בישוב תל שבע.18-11-2019
641987 פעיל שמורת טבע חכירה ללא הסכם פיתוח, שמורת טבע פארק הלס שטח העסקה 39800906.0 מ"ר בישוב מ.א. מרחבים.18-11-2019
641988 פעיל חשמל - שנאים חדר אחד חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה -קיבוץ דפנה שטח העסקה 19.0 מ"ר בישוב דפנה. גוש 14697 חלקה 76 מדובר בהקצאהת קרקע לטובת חברת החשמל למטרת הקמת חדר טרנספורמציה בגוש 14697 חלק מחלקה 76 בשטח של 19מ"ר בקיבוץ דפנה.מדובר בחדר עם שנאי אחד.18-11-2019
641989 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חוזה חכירה לחלקה א בנחלה שטח העסקה 12073.0 מ"ר בישוב ניר בנים.18-11-2019
641990 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 565.0 מ"ר בישוב כסיפה.18-11-2019
641991 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 1000.0 מ"ר בישוב כסיפה.18-11-2019
641992 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית - בית מגורים שטח העסקה 837.0 מ"ר בישוב חורה.18-11-2019
641993 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, נחלה שטח העסקה 7547.0 מ"ר בישוב כפר שמריהו.18-11-2019
641994 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית - בית מגורים שטח העסקה 807.0 מ"ר בישוב תל שבע.18-11-2019
641995 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בית פרטי-בנייה עצמית שטח העסקה 682.0 מ"ר בישוב ערערה בנגב.18-11-2019
641996 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית - בית מגורים שטח העסקה 1000.0 מ"ר בישוב תל שבע.18-11-2019
641997 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 960.0 מ"ר בישוב כסיפה.18-11-2019
641998 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 800.0 מ"ר בישוב כסיפה.18-11-2019
641999 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית - בית מגורים שטח העסקה 1101.0 מ"ר בישוב חורה.18-11-2019
641889 פעיל התקשרות עם מודדים למדידת מחצבת דביר .17-11-2019
641890 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך לפי 751 שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב גברעם.17-11-2019
641891 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך לפי החלטת מועצה 751 שטח העסקה 287.0 מ"ר בישוב גברעם.17-11-2019
641892 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, הצטרפות לפי פרק 8.3 סעיף ז' שטח העסקה 10360.0 מ"ר בישוב דקל.17-11-2019
641893 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקת המגורים בנחלה שטח העסקה 5898.0 מ"ר בישוב גבעת יואב.17-11-2019
641894 פעיל מטע לקטיף השכרות עונתיות, מטע זיתים שטח העסקה 1149.0 מ"ר בישוב ערערה.17-11-2019
641895 פעיל אכסניה חכירה ללא הסכם פיתוח, אכסנית נוער שטח העסקה 13651.0 מ"ר בישוב ערד.17-11-2019
641896 פעיל שרותים ציבוריים חכירה ללא הסכם פיתוח, חנייה ציבורית שטח העסקה 3582.0 מ"ר בישוב נתיבות.17-11-2019
641897 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 2651.0 מ"ר בישוב אופקים.17-11-2019
641898 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 3895.0 מ"ר בישוב באר שבע.17-11-2019
641899 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 17761.0 מ"ר בישוב באר שבע.17-11-2019
641900 פעיל התחייבות כלפי צד ג' חליפין, פרדיס שטח העסקה 864.0 מ"ר בישוב .17-11-2019
641773 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 183 שטח העסקה 499.0 מ"ר בישוב בני דקלים (חזן).14-11-2019
641774 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, עפ"י קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל שטח העסקה 3275.0 מ"ר בישוב שדי חמד.14-11-2019
641775 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 525.0 מ"ר בישוב עמקה.14-11-2019
641776 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, בית מגורים אחד - שיוך דירות שטח העסקה 822.0 מ"ר בישוב בני דרור.14-11-2019
641777 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, בית מגורים אחד - שיוך דירות שטח העסקה 882.0 מ"ר בישוב בני דרור.14-11-2019
641778 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 507.0 מ"ר בישוב חזון.14-11-2019
641779 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, בניה עצמית - הסדר חזקה טורעאן שטח העסקה 275.0 מ"ר בישוב טורעאן.14-11-2019
641780 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, הסדר חזקה - משהד שטח העסקה 400.0 מ"ר בישוב משהד.14-11-2019
641781 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך פרטני בקיבוץ שטח העסקה 620.0 מ"ר בישוב דברת.14-11-2019
641782 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך פרטני בקיבוץ שטח העסקה 400.0 מ"ר בישוב דברת.14-11-2019
641783 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך פרטני בקיבוץ שטח העסקה 400.0 מ"ר בישוב דברת.14-11-2019
641784 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך פרטני בקיבוץ שטח העסקה 302.0 מ"ר בישוב דברת.14-11-2019
641785 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 194 שטח העסקה 519.0 מ"ר בישוב בני דקלים (חזן).14-11-2019
641786 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 505.0 מ"ר בישוב כפר קיש.14-11-2019
641787 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב כפר קיש.14-11-2019
641788 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 553.0 מ"ר בישוב כפר קיש.14-11-2019
641789 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 507.0 מ"ר בישוב כפר קיש.14-11-2019
641790 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 415.0 מ"ר בישוב תל קציר.14-11-2019
641791 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 797.0 מ"ר בישוב תל קציר.14-11-2019
641792 פעיל בניה טורית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 1446.0 מ"ר בישוב תל קציר.14-11-2019
641793 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב כפר קיש.14-11-2019
641794 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 229 שטח העסקה 496.0 מ"ר בישוב בני דקלים (חזן).14-11-2019
641795 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 193 שטח העסקה 499.0 מ"ר בישוב בני דקלים (חזן).14-11-2019
641883 פעיל התקשרות עם קק"ל לביצוע נטיעות לצורך שמירה על הקרקע .14-11-2019
641888 פעיל התקשרות עם מודדים למדידת מחצבת תל פארס .14-11-2019
641662 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 909.0 מ"ר בישוב נטור.13-11-2019
641663 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 645.0 מ"ר בישוב נוה זיו.13-11-2019
641664 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 784.0 מ"ר בישוב נוה זיו.13-11-2019
641665 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 600.0 מ"ר בישוב נוה זיו.13-11-2019
641666 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 662.0 מ"ר בישוב נוה זיו.13-11-2019
641667 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 1000.0 מ"ר בישוב מתת.13-11-2019
641668 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 598.0 מ"ר בישוב נוה זיו.13-11-2019
641669 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 660.0 מ"ר בישוב נוה זיו.13-11-2019
641670 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 682.0 מ"ר בישוב נוה זיו.13-11-2019
641671 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 600.0 מ"ר בישוב נוה זיו.13-11-2019
641672 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 156 שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב בני דקלים (חזן).13-11-2019
641673 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 195 שטח העסקה 499.0 מ"ר בישוב בני דקלים (חזן).13-11-2019
641674 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים שטח העסקה 728.0 מ"ר בישוב חורה.13-11-2019
641675 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים עם חזית מסחרית שטח העסקה 1096.0 מ"ר בישוב אל סייד.13-11-2019
641676 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, מפעל לריהוט גן שטח העסקה 4174.0 מ"ר בישוב שקד.13-11-2019
641678 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 1115.0 מ"ר בישוב אבני איתן.13-11-2019
641679 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 1115.0 מ"ר בישוב אבני איתן.13-11-2019
641680 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 1135.0 מ"ר בישוב אבני איתן.13-11-2019
641681 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 1115.0 מ"ר בישוב אבני איתן.13-11-2019
641682 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 630.0 מ"ר בישוב נוה זיו.13-11-2019
641683 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 715.0 מ"ר בישוב נוה זיו.13-11-2019
641684 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 696.0 מ"ר בישוב נוה זיו.13-11-2019
641685 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 601.0 מ"ר בישוב נוה זיו.13-11-2019
641686 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, בית מקצועי שטח העסקה 420.0 מ"ר בישוב קשת.13-11-2019
641718 פעיל התקשרות עם מטמנות לצורך הטמנה של פסולת מהריסות מבנים ופינוי שטחים וכן במקרים של ניקיון מגרשים ושטחים בכל הארץ , באתרים להם יש היתר מהמשרד להגנת איכות הסביבה . 13-11-2019
641577 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בנייה עצמית-בית מגורים שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב תל שבע.12-11-2019
641578 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בנייה עצמית-בית מגורים שטח העסקה 578.0 מ"ר בישוב תל שבע.12-11-2019
641579 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בנייה עצמית-בית מגורים שטח העסקה 521.0 מ"ר בישוב תל שבע.12-11-2019
641580 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בנייה עצמית-בית מגורים שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב תל שבע.12-11-2019
641581 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בנייה עצמית-בית מגורים שטח העסקה 496.0 מ"ר בישוב תל שבע.12-11-2019
641582 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בנייה עצמית-בית מגורים שטח העסקה 521.0 מ"ר בישוב תל שבע.12-11-2019
641583 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בנייה עצמית-בית מגורים שטח העסקה 562.0 מ"ר בישוב תל שבע.12-11-2019
641584 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בנייה עצמאית-בית מגורים שטח העסקה 518.0 מ"ר בישוב תל שבע.12-11-2019
641585 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 585.0 מ"ר בישוב ברור חיל.12-11-2019
641586 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בנייה עצמית-בית מגורים שטח העסקה 495.0 מ"ר בישוב תל שבע.12-11-2019
641587 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב כרם עמי (אליאב, חרוב).12-11-2019
641588 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 548.0 מ"ר בישוב שדה נחום.12-11-2019
641589 פעיל מתקנים הנדסיים הרשאה לשימוש, אתר 102 צומת נעמה שטח העסקה 16.0 מ"ר בישוב נעמי (נעמה).12-11-2019
641590 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב חולתה.12-11-2019
641591 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בנייה עצמית-בית מגורים שטח העסקה 508.0 מ"ר בישוב תל שבע.12-11-2019
641592 פעיל תעשיה ומלאכה חכירה ללא הסכם פיתוח, תעשיה שטח העסקה 11457.0 מ"ר בישוב מ.א. חבל יבנה.12-11-2019
641593 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, מפעל לייצור אמוניה ומוצרים נלווים שטח העסקה 214275.0 מ"ר בישוב מ.א. תמר.12-11-2019
641594 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 209 שטח העסקה 524.0 מ"ר בישוב בני דקלים (חזן).12-11-2019
641596 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 214 שטח העסקה 490.0 מ"ר בישוב בני דקלים (חזן).12-11-2019
641597 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בנייה עצמית-בית מגורים שטח העסקה 561.0 מ"ר בישוב תל שבע.12-11-2019
641598 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בנייה עצמאית-בית מגורים שטח העסקה 527.0 מ"ר בישוב תל שבע.12-11-2019
641599 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בנייה עצמית-בית מגורים שטח העסקה 506.0 מ"ר בישוב תל שבע.12-11-2019
641600 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בנייה עצמאית-בית מגורים שטח העסקה 536.0 מ"ר בישוב תל שבע.12-11-2019
641601 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 159 שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב בני דקלים (חזן).12-11-2019
641602 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בנייה עצמאית-בית מגורים שטח העסקה 520.0 מ"ר בישוב תל שבע.12-11-2019
641603 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית- בית מגורים שטח העסקה 1000.0 מ"ר בישוב רהט.12-11-2019
641604 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 505.0 מ"ר בישוב כפר קיש.12-11-2019
641605 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 553.0 מ"ר בישוב כפר קיש.12-11-2019
641606 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 505.0 מ"ר בישוב כפר קיש.12-11-2019
641607 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 505.0 מ"ר בישוב כפר קיש.12-11-2019
641608 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 178 שטח העסקה 499.0 מ"ר בישוב בני דקלים (חזן).12-11-2019
gov