החלטות הנהלה​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​בדף זה מתפרסמת תמצית החלטות הנהלת הרשות, שהתקבלו מיום 12.8.2002 ואילך. ההחלטות המתפרסמות הן כלליות ורלוונטיות לציבור רחב של חוכרים.

לתשומת לבכם, התמצית המתפרסמת אינה מחייבת את הרשות, ואין בה משום מתן זכויות או הטלת חובות על הציבור. החלטות ההנהלה באשר לחוכרים ולנכסים פרטניים ייושמו תוך התייחסות לתשתית המשפטית הרלוונטית הקיימת בתיקי הנכסים שברשות ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל.

 
תוצאות 108-97 מתוך 341 תוצאות
  3881
  מועצה אזורית גולן, מטרה - פארק / גן ציבורי, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב - מ.א. גולן, גוש 201000, חלקה 5   |   13/01/2016
  3882
  שיווק מגרשים ללא פיתוח בפטור ממכרז   |   13/01/2016
  3883
  געתון - פיצוי עבור השבת שטח לטובת בית עלמין מעלות   |   13/01/2016
  3885
  הצעה לאשר תשלום פיצוי לחברת יכין חק"ל עבור השבת כלל זכויותיה במקרקעין בשטח של 61 דונם ברמלה לצורך הקצאה של מקרקעין למד"א לצורך הקמת בנק הדם החדש, בהתאם להחלטת מועצה 1433   |   13/01/2016
  3851
  תיקון החלטת הנהלה מס' 3380 בנושא: הכללת שטח שתוכנן כהרחבה למגורים בקיבוץ ב"חלקת המגורים" וב"שטח הנוסף בקיבוץ" כהגדרתם בהחלטת מועצה 1411   |   18/11/2015
  3854
  פיצויי תמורה לחברה לאיתור והשבת רכוש נספי שואה (במקום השבה)   |   18/11/2015
  3849
  השבת קרקע ממושב שפיר ומקיבוץ עין צורים - הרחבת מרכז שפיר   |   18/11/2015
  3823
  מ.א מטה יהודה - בית אור אביבה - שינוי שיעור תשלום דח"ש למוסד לגמילה מסמים   |   14/11/2015
  3825
  מתווה להסדר ביניים - בית הספר החקלאי "עיינות"   |   04/11/2015
  3827
  תחנת שאיבה באילת - פדיון זכויות מחח"י/חנ"י   |   04/11/2015
  3828
  החלת החלטת מועצה מס' 1426 על תוכנית לה/6/170 רמלה   |   04/11/2015
  3829
  הארכת תוקף החלטת הנהלה מס' 3637 מתאריך 7/10/2104 "עדכון ערכי טבלה במגזר הכפרי לצורך תוספת בנייה והקצאות קרקע"   |   04/11/2015
 
gov