החלטות ועדת פטור

​​​​​​במדור זה מתפרסמות החלטות ועדת פטור החל מיום 18.6.12, זאת בהתאם לסעיף 4יג לחוק מינהל מקרקעי ישראל, תש"ך- 1960
יישומן של ההחלטות על חוכרים ונכסים פרטניים תעשה בהתייחס לתשתית המשפטית הרלוונטית כפי שעולה מתיקי הרשות.​

 
תוצאות 12-1 מתוך 1354 תוצאות
  2873
  קניאל תעשיות א.ט.ג בע"מ, הקצאה בפטור ממכרז לתעשיה, קרית גת   |   09/09/2019
  2872
  פקר ידפז פרופילים בע"מ, חידוש יובל חכירה, קרית מלאכי   |   09/09/2019
  2781
  עמיר עצמון, הרשאה לתיכנון לייעוד תחנת דלק, נוה אילן   |   09/09/2019
  2780
  שמואל הלוי סולומון, דמי רכישה במסגרת התחשבנות, בית זית   |   09/09/2019
  2779
  שורש מושב שיתופי להתישבות חקלאי, הקצאה בפטור ממכרז למטרת הקמת מתקנים אנרגיה מתחדשת, מ.א. יואב   |   09/09/2019
  2778
  פישל חנה, העברת זכויות ורכישת שטח למגורים, ערוגות   |   09/09/2019
  2777
  אסף טיסר שירי, מטרה נחלות במשבצת, סוג הקצאה חכירה ללא - הסכם פיתוח, ישוב גבע כרמל, גוש - 11902 , חלקה 19 , מגרש 3019   |   09/09/2019
  2776
  ימפולסקי גנדי, מטרה נחלות במשבצת, סוג הקצאה חכירה ללא - הסכם פיתוח, ישוב כרם מהרל, גוש - 12365 , חלקה 13 , מגרש 12   |   09/09/2019
  2775
  לנדקו ישראל ייזום וניהול בע"מ, מטרה מגורים, סוג הקצאה - הסכם פיתוח לחכר, ישוב רמלה, גוש - 5612 , חלקה 4   |   09/09/2019
  2774
  גרין רן, מטרה משק עזר, סוג הקצאה חכירה ללא הסכם פיתוח, - ישוב שדה ורבורג, גוש - 9037 , חלקה 5   |   09/09/2019
  2773
  ברגר ברוך, מטרה בניה חד משפחתית, סוג הקצאה חכירה ללא - הסכם פיתוח, ישוב רעננה, גוש - 6579 , חלקה 23   |   09/09/2019
  2772
  מגה אור החזקות בע"מ, מטרה מסחר ושרותים אחרים, סוג הקצאה - חכירה ללא הסכם פיתוח, ישוב לוד, גוש - 3992 , חלקה 29   |   09/09/2019
 
  
דף קודם
הבא לעמוד אחרון
gov