פרויקטים של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

פרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשהhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_karney_chitin.aspxפרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשההוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 815,000 ש"ח
רכישת קרקע - בנק הרכישות של רשות הטבע והגניםhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_LandPurchase.aspxרכישת קרקע - בנק הרכישות של רשות הטבע והגניםאושר במסגרת: קול קורא 2014-2013 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב לשנתיים: 12,000,000 ש"ח
פרויקט תכנון - הכנת תוכנית מתאר כוללנית לשטחים פתוחים בשטחי מועצה אזורית רמת הנגבhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_ramat_hanegev.aspxפרויקט תכנון - הכנת תוכנית מתאר כוללנית לשטחים פתוחים בשטחי מועצה אזורית רמת הנגבאושר במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה אזורית רמת הנגב | סכום תקצוב: 400,000 ש"ח
פרויקט תכנון - תיירות בכרמלhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_CarmelTourism.aspxפרויקט תכנון - תיירות בכרמלאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: רשות טבע והגנים | סכום תקצוב: 250,000 ש"ח
פרויקט תכנון - שיקום פארק נחל המורהhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_hamore_creek.aspxפרויקט תכנון - שיקום פארק נחל המורההוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: עיריית עפולה | סכום תקצוב: 2,113,000 ש"ח
פרויקט תכנון - שיקום אקולוגי, נופי ותיירותי נחל חרודhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_harod_creek.aspxפרויקט תכנון - שיקום אקולוגי, נופי ותיירותי נחל חרודהוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי | סכום תקצוב: 2,473,600 ש"ח
פרויקט תכנון - שביל "דרך יצחק רבין"http://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_rabin_road.aspxפרויקט תכנון - שביל "דרך יצחק רבין"הוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה אזורית עמק הירדן | סכום תקצוב: 582,000 ש"ח
פרויקט תכנון - צפת - יער רמת רזים-לימונים שלב א'http://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_KnaanRazimLimonim.aspxפרויקט תכנון - צפת - יער רמת רזים-לימונים שלב א'אושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: עיריית צפת | סכום תקצוב: 300,000 ש"ח
פרויקט תכנון וביצוע - פרויקט אינטגרטיבי לשיפור שבילי ומתקני פארק הכרמל והסניטציה בחניוניםhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_carmel_park.aspxפרויקט תכנון וביצוע - פרויקט אינטגרטיבי לשיפור שבילי ומתקני פארק הכרמל והסניטציה בחניוניםהוגש במסגרת: קול קורא 2015-2013 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב ל-3 שנים: 2,721,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - פארק נחל באר שבעhttp://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_BeerShevaCreek.aspxפרויקט ביצוע - פארק נחל באר שבעאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: עיריית באר שבע | סכום תקצוב: 6,000,000 ש"ח

gov